Những vấn đề chính được đề cập trong Luật sửa đổi đất đai năm 2023 là gì?

07/08/2023
saotho.net
0

Luật sửa đổi đất đai năm 2023 là một bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai của Việt Nam. Luật sửa đổi đất đai năm 2023 sẽ góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, quản lý đất đai hiệu quả hơn, thúc đẩy phát triển kinh tế đất đai, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

1/ Những vấn đề chính trong Luật sửa đổi đất đai năm 2023 bao gồm:

  • Tăng cường bảo vệ quyền sở hữu đất đai của người dân.

Luật sửa đổi đất đai năm 2023 quy định rõ ràng và cụ thể hơn về các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, đồng thời tăng cường chế độ bảo vệ quyền sở hữu đất đai của người dân

  • Đơn giản hóa thủ tục hành chính về đất đai.

Luật sửa đổi đất đai năm 2023 đã quy định rõ ràng và cụ thể hơn về các thủ tục hành chính về đất đai, đồng thời đơn giản hóa các thủ tục này, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

  • Tăng cường quản lý đất đai hiệu quả hơn.

Luật sửa đổi đất đai năm 2023 đã quy định rõ ràng và cụ thể hơn về trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý đất đai, đồng thời tăng cường các biện pháp quản lý đất đai hiệu quả hơn.

  • Bảo đảm công bằng xã hội trong việc sử dụng đất đai.

Luật sửa đổi đất đai năm 2023 đã quy định rõ ràng và cụ thể hơn về các nguyên tắc sử dụng đất, đồng thời bảo đảm công bằng xã hội trong việc sử dụng đất đai.

  • Thúc đẩy phát triển kinh tế đất đai.

Luật sửa đổi đất đai năm 2023 đã quy định rõ ràng và cụ thể hơn về các chính sách và giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế đất đai, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

luật đất đai sửa đổi năm 2023

2/ Thời gian dự kiến áp dụng luật là khi nào?

Thời gian lấy ý kiến của dân để sửa đổi luật đất đai năm 2023 đã kết thúc vào ngày 8/4/2023.

Sau khi kết thúc thời gian lấy ý kiến, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp và tiếp thu các ý kiến của nhân dân để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi sẽ được Quốc hội thông qua vào ngày 22/11/2023 và có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 1/1/2024

3/ Đâu là vấn đề người dân quan tâm nhiều nhất trong lần sửa đổi này?

Vấn đề dân quan tâm nhiều nhất trong việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2023 là vấn đề giá đất. Nhiều người dân cho rằng giá đất hiện nay quá cao, không phù hợp với khả năng chi trả của người dân. Họ cũng cho rằng việc tăng giá đất sẽ làm tăng giá nhà ở, gây khó khăn cho người dân trong việc mua nhà ở.

Một vấn đề khác mà người dân quan tâm là vấn đề thu hồi đất. Nhiều người dân cho rằng việc thu hồi đất hiện nay còn nhiều bất cập, chưa bảo đảm quyền lợi của người dân. Họ cho rằng việc thu hồi đất cần phải được thực hiện công khai, minh bạch, và người dân phải được đền bù thỏa đáng.

Ngoài ra, người dân cũng quan tâm đến các vấn đề như: quản lý đất đai, sử dụng đất đai, và phát triển kinh tế đất đai. Họ mong muốn rằng việc sửa đổi Luật Đất đai sẽ giúp giải quyết các vấn đề này, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, quản lý đất đai hiệu quả hơn, thúc đẩy phát triển kinh tế đất đai, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Để theo dõi những thông tin mới nhất về tình hình bất động sản trên cả nước, ngoài việc truy cập thông tin chính thống trên Saotho.net các bạn có thể theo dõi fanpage của Saotho trên facebook hoặc các kênh socail khác nhé!