Thông tin quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Bình Dương từ 2021 đến 2030

01/11/2022
saotho.net
0

Bình Dương là một trong những tỉnh phía nam tập hợp rất nhiều khu công nghiệp, cũng là một vùng kinh tế trọng yếu với  GDP hàng năm thuộc tốp, như năm 2021 thì tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) đạt hơn 408.800 tỷ đồng, tăng 2,62% so với cùng kỳ. GRDP bình quân đầu người năm 2021 Bình Dương đạt 152,2 triệu đồng.

Đi đôi với đó thì việc phát triển hạ tầng và tình hình bất động sản của Bình Dương cũng không kém phần sôi động. Hiểu được điều đó, Saotho.net mang đến cho quý độc giả một món quà đặc biệt đó là: Toàn bộ thông tin quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Bình Dương từ nay đến năm 2030. Góp phần giúp thông tin đến quý độcgiả được minh bạch. Phục vụ kế hoạch đầu tư kinh doanh bất động sản của bạn trong những năm sắp tới

Link download thông tin quy hoạch đất của Tỉnh Bình Dương: https://drive.google.com/drive/folders/1Yf27n9ls0_Ldckow1rgVVSafKNXuXjwx?usp=sharing