Làm thế nào để kiểm tra tính pháp lý và tranh chấp của bất động sản

30/07/2023
saotho.net
0

Kiểm tra tính pháp lý và tranh chấp của bất động sản là một quá trình quan trọng để đảm bảo bạn đang mua hoặc sở hữu một tài sản đáng tin cậy và không gặp rắc rối pháp lý trong tương lai. Dưới đây là một số bước cơ bản để kiểm tra tính pháp lý và tranh chấp của bất động sản:

 1. Xem xét Giấy tờ pháp lý:
 • Yêu cầu chủ sở hữu hiện tại cung cấp các giấy tờ liên quan đến bất động sản như chứng chỉ sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán, giấy chứng nhận xác nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, v.v.
 • Xem xét các giấy tờ này để xác định liệu có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất.
 1. Kiểm tra Đăng ký tài sản:
 • Tra cứu cơ sở dữ liệu đăng ký bất động sản để xác nhận chủ sở hữu hiện tại và xem xét thông tin liên quan đến quyền sử dụng đất, các quyền liên quan khác, và những gì đã được đăng ký lên tài sản.
 1. Kiểm tra Tờ trình sở hữu:
 • Kiểm tra tờ trình sở hữu của bất động sản tại cơ quan quản lý địa chính để đảm bảo tính chính xác và hợp lệ của thông tin.
 1. Kiểm tra pháp lý chi tiết:
 • Tìm hiểu về các luật pháp lý liên quan đến bất động sản và quy định của địa phương về quyền sở hữu, quyền sử dụng đất và các vấn đề khác liên quan.
 1. Tư vấn chuyên gia pháp lý:
 • Nếu bạn không rõ về các bước trên hoặc có thắc mắc về tính pháp lý của bất động sản, hãy tìm kiếm sự tư vấn từ một luật sư chuyên nghiệp hoặc chuyên gia về bất động sản.
 1. Xem xét tranh chấp tiềm năng:
 • Nghiên cứu xem có bất kỳ tranh chấp nào về bất động sản trong quá khứ hoặc hiện tại, bao gồm cả các vụ kiện liên quan đến tài sản này.
 1. Kiểm tra tài sản vật lý:
 • Thăm tài sản để xác nhận tính chính xác của thông tin trong giấy tờ pháp lý và tìm hiểu thêm về bất động sản và khu vực xung quanh.
 1. Xem xét lịch sử giao dịch:
 • Tìm hiểu về lịch sử giao dịch của bất động sản để biết thêm về những thay đổi chủ sở hữu hoặc vấn đề liên quan đến quyền sử dụng đất.

Nhớ rằng việc kiểm tra tính pháp lý và tranh chấp của bất động sản là một quá trình phức tạp và nên được thực hiện một cách cẩn thận và kỹ lưỡng. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ nào về tính pháp lý của tài sản hoặc có tranh chấp tiềm năng, hãy tìm kiếm sự hỗ trợ từ các chuyên gia pháp lý hoặc chuyên gia bất động sản đáng tin cậy.