Không dùng biện pháp hành chính quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản

04/08/2023
saotho.net
0

Sáng 3.8, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã làm việc với lãnh đạo Bộ Xây dựng, các bộ, ngành, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về tiếp thu, giải trình hoàn thiện dự án luật Kinh doanh bất động sản (BĐS) (sửa đổi).

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết sau khi tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Bộ đã phối hợp cơ quan thẩm tra rà soát và dự kiến chỉnh lý, làm rõ khái niệm kinh doanh BĐS và phạm vi điều chỉnh của luật Kinh doanh BĐS (sửa đổi) với dự thảo luật Đất đai (sửa đổi), dự thảo luật Nhà ở (sửa đổi), luật Xây dựng, luật Đầu tư... để bảo đảm đồng bộ, thống nhất, không chồng chéo, mâu thuẫn.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng thời gian qua, lĩnh vực kinh doanh BĐS nảy sinh nhiều vấn đề, đặt ra yêu cầu phải bảo vệ lợi ích của các bên có liên quan, nhất là những rủi ro từ "khoảng trống pháp luật" đối với các loại hình BĐS mới xuất hiện.

Phó thủ tướng nhấn mạnh, đây là một luật khó, phức tạp. Vì vậy, phải có sự tham gia của các bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp, các địa phương, đại diện người mua… để thảo luận kỹ lưỡng, thẳng thắn, tập trung vào những mục tiêu, yêu cầu đặt ra, đáp ứng cho được đòi hỏi thực tiễn, bảo đảm tính khả thi.

Đối với những điều kiện, chính sách đặc thù trong lĩnh vực kinh doanh BĐS, cần quy định chặt chẽ hơn so với luật chuyên ngành, Bộ Xây dựng phải có phương án cụ thể đưa vào trong luật, có đánh giá tác động, xin ý kiến của thành viên Chính phủ. Việc xây dựng luật để quản lý hoạt động kinh doanh BĐS bằng công cụ chính sách, chứ không thể dùng biện pháp hành chính; đồng thời, thúc đẩy thị trường BĐS phát triển, phòng tránh rủi ro cho các bên liên quan...

Nguồn : thanhnien.vn