Tiền rẻ là gì? Tiền rẻ có tác động như thế nào đến lĩnh vực đầu tư bất động sản?

08/08/2023
saotho.net
0

Có rất nhiều khái niệm xung quanh thuật ngữ tiền rẻ theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, nhưng nó vẫn là một thuật ngữ đặc thù riêng của ngành tài chính, đầu tư. Mà cụ thể hơn nó là về tiền tệ.

1/ Định nghĩa về tiền rẻ

Tiền rẻ là một thuật ngữ mô tả tình trạng lãi suất thấp. Tiền rẻ có thể được tạo ra bởi ngân hàng trung ương thông qua các chính sách tiền tệ nới lỏng, chẳng hạn như giảm lãi suất cơ bản. Tiền rẻ có thể có tác động tích cực đến nền kinh tế, chẳng hạn như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm. Tuy nhiên, tiền rẻ cũng có thể có những tác động tiêu cực, chẳng hạn như làm tăng giá tài sản và dẫn đến bong bóng tài chính.

2/ Dấu hiệu nhận biết khi thị trường tài chính bắt đầu bước vào giai đoạn tiền rẻ là gì?

 • Lãi suất giảm: Khi ngân hàng trung ương giảm lãi suất cơ bản, điều này có tác động làm giảm lãi suất cho các khoản vay khác, chẳng hạn như thế chấp và vay mua xe. Điều này làm cho việc vay tiền trở nên rẻ hơn, khiến mọi người có nhiều khả năng chi tiêu và đầu tư hơn.
 • Tăng trưởng kinh tế chậm lại: Khi nền kinh tế chậm lại, doanh nghiệp có xu hướng cắt giảm chi tiêu và đầu tư. Điều này có thể dẫn đến thất nghiệp và giá cả giảm. Để kích thích nền kinh tế, ngân hàng trung ương có thể giảm lãi suất, điều này làm cho việc vay tiền trở nên rẻ hơn và khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư và mở rộng.
 • Lạm phát thấp: Khi lạm phát thấp, giá cả hàng hóa và dịch vụ không tăng nhanh. Điều này làm cho tiền có giá trị hơn, khiến mọi người có nhiều khả năng tiết kiệm và đầu tư hơn.
 • Đồng tiền mạnh: Khi đồng tiền mạnh, nó có nghĩa là nó có giá trị cao hơn so với các loại tiền tệ khác. Điều này làm cho hàng hóa và dịch vụ của quốc gia trở nên đắt hơn đối với người tiêu dùng nước ngoài. Để làm suy yếu đồng tiền, ngân hàng trung ương có thể giảm lãi suất, điều này làm cho việc vay tiền trở nên rẻ hơn và khuyến khích người dân đầu tư ra nước ngoài.

Biểu đồ lãi suất gửi tiết kiệm trong vòng 3 năm gần nhất

Biều đồ lãi suất gửi tiết kiệm trong 3 năm của các ngân hàng ( là hình ảnh độc quyền trên Saotho.net)

 

3/ Lợi ích mà tiền rẻ mang lại như thế nào?

 • Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế: Tiền rẻ có thể giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bằng cách làm giảm chi phí vốn cho các doanh nghiệp. Điều này có thể khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư và mở rộng, tạo ra thêm việc làm và tăng trưởng kinh tế.
 • Giảm thất nghiệp: Tiền rẻ cũng có thể giúp giảm thất nghiệp bằng cách khuyến khích các doanh nghiệp thuê thêm nhân viên. Khi các doanh nghiệp có chi phí vốn thấp hơn, họ có thể có nhiều tiền hơn để chi cho chi phí hoạt động, bao gồm cả chi phí lao động.
 • Tăng giá tài sản: Tiền rẻ có thể làm tăng giá tài sản, chẳng hạn như nhà ở và cổ phiếu. Điều này là do lãi suất thấp làm giảm chi phí cơ hội của việc sở hữu tài sản. Khi lãi suất thấp, người ta có thể kiếm được ít lợi nhuận hơn từ việc gửi tiền tiết kiệm, vì vậy họ có nhiều khả năng đầu tư vào tài sản như nhà ở và cổ phiếu.

4/ Tác động tiêu cực mà tiền rẻ mang đến là gì?

 • Làm tăng giá tài sản: Khi lãi suất thấp, giá tài sản có thể tăng cao. Điều này có thể khiến người mua nhà và đầu tư vào cổ phiếu gặp khó khăn hơn.
 • Dẫn đến bong bóng tài chính: Tiền rẻ có thể dẫn đến bong bóng tài chính, là một tình huống giá tài sản tăng cao một cách không bền vững. Khi bong bóng tài chính vỡ, nó có thể dẫn đến suy thoái kinh tế.
 • Làm giảm giá trị của đồng tiền: Tiền rẻ có thể làm giảm giá trị của đồng tiền. Điều này là do khi lãi suất thấp, các nhà đầu tư có thể kiếm được nhiều lợi nhuận hơn từ việc đầu tư vào các loại tiền tệ khác có lãi suất cao hơn.

5/ Tiền rẻ có tác động như thế nào đến lĩnh vực bất động sản?

a/ Tác động tích cực: 

 • Giá nhà có thể tăng: Khi lãi suất thấp, người mua nhà có thể vay được nhiều tiền hơn với chi phí thấp hơn. Điều này có thể làm tăng nhu cầu mua nhà và dẫn đến giá nhà tăng.
 • Đầu tư bất động sản có thể hấp dẫn hơn: Khi lãi suất thấp, các nhà đầu tư có thể kiếm được lợi nhuận cao hơn từ việc đầu tư bất động sản. Điều này có thể làm tăng dòng vốn chảy vào thị trường bất động sản và dẫn đến giá nhà tăng.
 • Nền kinh tế có thể tăng trưởng: Khi thị trường bất động sản tăng trưởng, nó có thể tạo ra nhiều việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

b/ Tác động tiêu cực:

 • Bong bóng bất động sản có thể hình thành: Khi giá nhà tăng quá cao, nó có thể dẫn đến bong bóng bất động sản. Bong bóng bất động sản là một tình huống giá tài sản tăng cao một cách không bền vững. Khi bong bóng bất động sản vỡ, nó có thể dẫn đến suy thoái kinh tế.
 • Nguy cơ rủi ro cao hơn: Khi lãi suất thấp, các nhà đầu tư có thể chấp nhận nhiều rủi ro hơn khi đầu tư bất động sản. Điều này có thể dẫn đến thua lỗ nếu thị trường bất động sản suy thoái.
 • Khó khăn cho người mua nhà: Khi giá nhà tăng, nó có thể khiến người mua nhà khó mua nhà hơn. Điều này có thể đặc biệt khó khăn đối với những người có thu nhập thấp.