🔴 𝐁𝐢ệ𝐭 𝐭𝐡ự 𝐡ồ 𝐛ơ𝐢 𝟑𝐏𝐍 𝐠ầ𝐧 𝐛𝐢ể𝐧 cho thuê


- 3PN, đầy đủ nội thất hiện đại


- Gần biển cho thuê dài hạn


- 𝗚𝗶𝗮́ 35 triệu / tháng


●●●●●●●●


🔴 Pool Villa 3bdrs near beach for lease


- 3bdrs, full furniture


- Near beach for lease longterm


- Rent 35 mil VND / month


●●●●●●●●


𝗡𝗵𝗮̣̂𝗻 𝗸𝘆́ 𝗴𝘂̛̉𝗶 - 𝗺𝘂𝗮 𝗯𝗮́𝗻 - 𝗰𝗵𝗼 𝘁𝗵𝘂𝗲̂ 𝗯𝗮̂́𝘁 đ𝗼̣̂𝗻𝗴 𝘀𝗮̉𝗻


☎️ 𝗖𝗮𝗹𝗹 - +𝟖𝟒-𝟖𝟕𝟖-𝟖𝟑-𝟒𝟑-𝟒𝟑


📟 𝐙𝐚𝐥𝐨/𝐖𝐞𝐜𝐡𝐚𝐭/𝐋𝐢𝐧𝐞/𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐚𝐩𝐩/𝐊𝐚𝐤𝐚𝐨 : +𝟖𝟒-𝟖𝟕𝟖-𝟖𝟑-𝟒𝟑-𝟒𝟑