E cần chuyển nhượng shop quần áo Quảng Châu

Do e không có thời gian quản lý và làm trực tiếp nên muốn chuyển nhượng

Shop gồm

1) 600 hàng (giá nhập đã 140 triệu)

2) 400 móc gỗ

3) 3 canh to, 2 canh sắt trước cửa

4) 2 camera

5) 1 điều hoà 12000 mới tinh

6) Bàn là, đèn live, gương đèn, thay đồ

7) Tiền thuê nhà còn 2.5 tháng (mỗi tháng 3 triệu); internet đóng 7 tháng rồi, vệ sinh đóng 6 tháng rồi

Nói chung chỉ vào bán nữa thôi ạ

Giá chuyển nhượng 90triệu