🔥🔥🔥Đất ngõ nông rộng ô tô vào tận nơi chỉ từ 650 tr.iệu: khu Ngô Tất Tố, giáp đô thị Thống Nhất

8 mảnh liền kề, khách mua sớm được miễn thuế vào sổ

Hình thức bán: bán cả lô to cho chủ thầu và đầu tư hoặc bán lẻ

💲💲Bảng gi.á bán lẻ

1️⃣Mảnh 1: Diện tích: 50m2- gi.á: 650 tr.iệu

2️⃣Mảnh 2: Diện tích: 53m2- gi.á: 680 tr.iệu

3️⃣Mảnh 3: Diện tích: 55,5m2- gi.á: 720 tr.iệu

4️⃣Mảnh 4: Diện tích: 55m2- gi.á: 830 tr.iệu

5️⃣Mảnh 5: Diện tích: 55m2- gi.á: 830 tr.iệu

6️⃣Mảnh 6: Diện tích: 66m2- gi.á: 850 tr.iệu

7️⃣Mảnh 7: Diện tích: 69m2- gi.á: 890 tr.iệu

8️⃣Mảnh 8: Diện tích: 69m2- gi.á: 1,050 tỷ

☎️☎️☎️LIÊN HỆ HUY: 0969025868 - 0858762689