???? Bán nhà Hưng Thịnh Bích Đào
???? S=100m2 mặt 4m
???? Trong đó 50m2 ODT 50m2 cây lâu năm
???? Hướng Tây ghé Bắc
???? Nhà 1,5 tầng 2p ngủ ($=2tỷ080)
???? Đường 7m thông thoáng