Tiếp tục lại miếng ngon đây ạ !!!

Nhà 2 tầng nguồn kín chưa từng giao dịch tại Quang Trung -KX

✅ Dt gần 250mv

✅ Công năng sd đầy đủ

✅ Gần ngay trg học uỷ ban

Giá chỉ 1tỷ 1xx