Không có căn thứ 2.

Đường ô tô tránh nhau.

68m2,khẩu trung tâm thành phố.

Giá:2,1 ty.

Lhe 0968612678